Miesięczne archiwum: Kwiecień 2009

wepchnął  mnie  los  do  jeziora  pełniejszego  jeszcze bardziej  tajemnicy,  baśni  i  twórczej  potęgi chyba  niż  sam  Świteź.  i  się  na  nim  kręgi zataczają,  się  mieszają  me  i  ludzi  dreszcze 

Skomentuj

dnia  każdego  mi  wysyłał  długie  maile zbyt  zawiłe,  zbyt  bogate,  zbyt  stylowe  jak  rocaille. dnia  pewnego  już  przestałam  je  dostawać. jesteś  chora  –  rzekł mi lekarz  –  to  musiało ci się  zdawać

Skomentuj