Miesięczne archiwum: Kwiecień 2010

stale patrzysz  w dale. ale  słońce  z  dala prawie nie  opala.

1 komentarz